سرنوشت برخی از قضاتی که در دادگاه مطبوعات برای روزنامه‌نگاران و مطبوعات احکام ناعادلانه صادر کردند

در سال‌های گذشته روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات فشارهای زیادی را تحمل کردند و هزینه زیادی تاکنون پرداخته‌اند.

می‌گویند روزنامه‌نگاران ایرانی مرغ عزا و عروسی هستند و جریان‌های سیاسی که جنگ‌های نیابتی خود را به زمین رسانه کشانده‌اند در خوشی و ناخوشی، روزنامه‌نگاران را تهدید و تحدید می‌کنند.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی روزنامه و مجله توقیف شدند و ده‌ها نویسنده و روزنامه‌نگار تحت فشار قرار گرفتند که همه این‌ها باعث شد سرمایه مالی و انسانی از زمین رسانه فرار کند و راه عزلت و مهاجرت در پیش گیرد.

در همه این سال‌ها قضات شریفی هم بودند و هستند که حرمت قلم نگه داشتند و بر زخم روزنامه‌نگاران بیشتر نمک نپاشیدند اما روزنامه‌نگاری ایران نام این سه قاضی را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند.