سرپرست سازمان غذا و دارو پاسخ می‌دهد: آیا عرضه داروهای ترک اعتیاد به داروخانه‌ها واگذار شده است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ محمدرضا شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو درباره تصمیم این سازمان برای توزیع داروهای مخدر ترک اعتیاد در داروخانه‌ها توضیح داد.

امحمدرضا شانه‌ساز، سرپرست سازمان غذا و دارو درباره برخی اخبار مبنی بر دادن اختیار عرضه داروهای مخدر مرتبط با ترک اعتیاد به داروخانه‌ها،‌ گفت: این طرحی است که در حال حاضر در حال بررسی است و هنوز آیین‌نامه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

وی افزود: به هر حال طبق قانون، دارو حتما باید در داروخانه توزیع شود. بر اساس این الزام قانونی، در حالی بررسی این طرح هستیم و نحوه اجرای این طرح به صورت پایلوت نیز در حال ارزیابی است.

شانه‌ساز با بیان اینکه در حال حاضر داروهای مخدر در داروخانه‌ها توزیع می‌شود و این طرح برای این است که داروهای مخدر مرتبط با ترک و درمان اعتیاد در حوزه MMT نیز در داروخانه‌ها ارائه شود، بیان کرد: در حال بررسی هستیم تا ضابطه‌هایی در این باره مشخص و اعلام شود که بر اساس آن‌ها این داروها حتما به دست گروه هدف و بیماری که قرار است ترک داده شود، برسند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در حال انجام مطالعات و بررسی‌ها هستیم و هنوز برای اظهارنظر درباره نحوه اجرای این طرح، زود است.