سریال آقازاده «آقازاده‌های فاسد» را به تکاپو انداخته است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در سال های اخیر برخی سریال‌ها سعی کرده‌اند مستقیم یا غیر‌مستقیم فساد سیستماتیک را یادآور شوند با این حال هیچ‌کدام به شکل مستقیم به ماجرا وارد نشده‌اند و نقدشان در حد اشاره و کنایه باقی مانده است. اما در سریال «آقازاده» در کنار نمایشی جذاب و سرگرم‌کننده فساد آقازاده‌ها و ارکان قدرت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد.

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:  در سال های اخیر برخی سریال‌ها سعی کرده‌اند مستقیم یا غیر‌مستقیم فساد سیستماتیک را یادآور شوند با این حال هیچ‌کدام به شکل مستقیم به ماجرا وارد نشده‌اند و نقدشان در حد اشاره و کنایه باقی مانده است. اما در سریال «آقازاده» در کنار نمایشی جذاب و سرگرم‌کننده فساد آقازاده‌ها و ارکان قدرت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. 

این اثر دست روی نقاطی گذاشته که مردم قطعا از آن حمایت خواهند کرد. پالایش خون جامعه از کژی‌های آقازاده‌های تقلبی و  به موازات آن شناسایی و حمایت از آقازاده‌های اصیل ضرورت دارد. 

دو قطبی نمایش‌داده شده در سریال آقازاده بر اساس کهن الگوی خیر و شر طراحی شده است که از قضا انطباقی نسبتا واقعی با آقازاده‌های ایرانی دارد. در سال های اخیر نام های زیادی ذیل تعریف «آقازاده خوب» و «آقازاده بد» سر زبان ها افتاده اند.

پس از نمایش پنج قسمت از این سریال، شاهدیم بسیاری از آقایان آقازاده به تکاپو افتاده‌اند. این در حالی است که این سریال مردم را به‌لحاظ ذهنی، روانی و ادراکی برای یک مرحله مهم برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی آماده می‌کند. آن مسیر دقیقا نمایش عدالت نظام و اراده آن در برخورد با مفاسد در هر جایگاهی است.

اخبار رسمی و غیررسمی را دنبال می کنم و می‌دانم فسادهای مالی تا چه اندازه ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است. برای تکرار نشدن فساد‌ها باید روی دو محور کار عمیق صورت پذیرد؛ اول آنکه راه‌های دور زدن قانون و تفسیر‌های دولتی از آن بسته شود و دوم اینکه با عوامل پشت پرده و اصلی فساد‌ها برخورد‌های سخت صورت گیرد.