سریال «خانه امن» کار مشترک سپاه و وزارت اطلاعات

سریال «خانه امن» که طی این شب ها قرار است پخش بشود

با این رپرتاژی که «تسنیم» برایش رفته است

ظاهرا کار مشترک سپاه و وزارت اطلاعات است.

طراح فیلمنامه هم که جناب مرتضی اصفهانی یا همان مرتضی قبه

متهم پرونده قتلهای زنجیره ای است که فیلم بازجویی هایش معروف است.

اصفهانی از یاران نزدیک سعید امامی بوده

و در بسیاری از فیلم های امنیتی مانند :

سیانور، شبی که ماه کامل شد، ماجرا نیمروز، ردخون و…

به عنوان مشاور یا فیلم نامه نویس فعالیت داشته است.