سعد حریری: لبنان را در مشکلات دیگر کشورها دخالت ندهید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامنخست وزیر لبنان اظهار داشت، کشورم نباید در مشکلات کشورهای حاشیه خلیج و در راس عربستان سعودی دخالت داده شود

سعد حریری نخست وزیر لبنان اظهار داشت، کشورم نباید در مشکلات کشورهای حاشیه خلیج و در راس عربستان سعودی دخالت داده شود. 

حریری طی نشستی در بیروت پایخت لبنان با ابراز ناخشنودی از بیانات و تجزیه و تحلیل جبران باسیل وزیر امور خارجه، گفت: “لبنان نباید در مشکلات کشورهای حاشیه خلیج به ویژه عربستان سعودی دخالت داده شود.” 

حریری افزود، سخنان و موضع وی در نشست دو هفته گذشته در مکه، نشانگر قاطعیت در حفظ موضع فاصله دار حکومت می باشد. 

پیام چند روز قبل باسیل وزیر امور خارجه لبنان در حساب تویتر که به نیروی کار خارجی در کشور اشاره کرده بود، نژادپرستی تلقی شده  و واکنش ها را برانگیخت. 

باسیل در پیام خود چنین نوشته بود: “دفاع از نیروی کار لبنان در برابر نیروی کار خارجی خواهد سوریه ای، خواه فلسطینی، فرانسوی، سعودی، ایرانی و یا آمریکایی، امری طبیعی است. لبنانی ها بر همه اولویت دارند.”