سعید جلیلی با دولتِ سایه می‌آید؟

شنیده شده است که سعید جلیلی در تداوم بحث‌های دولت سایه که انجام داده بود اکنون در حال جمع بندی و تعیین افرادی برای هر وزارت‌خانه در دولت سایه است و قرار است در انتخابات ریاست جمهوری آینده با این برنامه‌ها و تیم‌ها شرکت کند.

او در جواب شخصی که صراحتا پرسیده است که آیا قصد انتخاباتی از این فعالیت‌ها دارید و قرار است برنامه‌های دولت سایه را برای انتخابات به کار بگیرید، چنین چیزی را نفی نکرده و با جوابی دو پهلو اعلام کرده است که حالا من یا دیگران، مهم این است که برای اداره‌ی کشور برنامه وجود داشته باشد و برنامه ارائه بشود.