سعید جلیلی و سعید محمد؛ رفاقت یا رقابت/ دو سعید کاملا علیه هم

شنیده ها

این روزها، طرفداران کاندیداهای احتمالی حتی از طیف‌های موافق به تخریب رقیب می پردازند.

طرفداران دو سعید انتخابات هم، از رفاقت سخن می‌گویند اما کاملا علیه هم کار می‌کنند.

سعید محمد و سعید جلیلی هر دو اصولگرا هستند اما ستادهایشان علیه هم کار می‌کنند.

ستادهای این دو نامزد، در حال تخریب مخفیانه یکدیگر هستند؛ آن هم به شدیدترین شکل ممکن. هرچند تلاش می کنند ظاهر رفاقت را حفظ کنند.

این تخریب ها در حالی صورت میگیرد که پیشتر اخباری در رابطه با اتحاد جلیلی و محمد و تشکیل ستاد مشترک از سوی این دو کاندیدای اصولگرا منتشر شده بود.

در شرایط فعلی بسیار بعید است این دو کاندیدا بتوانند از حداقل‌های همگرایی برخوردار باشند.