سعید شیرزاد, جهت ادامه حبس بازداشت شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعصر روز گذشته, “سعید شیرزاد”, زندانی سیاسی که در مهر ماه سالجاری به مرخصی چند روزه اعزام شده بود جهت تحمل ادامه حبس بازداشت و پس از انتقال به کلانتری رباط کریم به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۸, “سعید شیرزاد”, زندانی سیاسی که در اوایل مهر ماه سالجاری برای اولین بار چند سالی که در زندان رجائی شهر کرج تحمل حبس می کرد به مرخصی اعزام شده بود جهت ادامه تحمل حبس خود از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال پاسگاه انتظامی رباط کریم, جهت تحمل ادامه حبس بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.