سعید محمد با فشار قالیباف از کابینه حذف شد / رئیسی تیم اقتصادی را به مخبر سپرده است

شنیده ها

بر اساس اخبار رسیده ابراهیم رئیسی تیم اقتصادی دولت را زیرمجموعه محمدمخبر دزفولی تعریف کرده‌ است.

دلیل تاخیر در اعلام اسامی برخی از وزرا هم دخالت محمد مخبر در انتخاب آن ها و حذف برخی از وزرای پیشنهادی به ویژه در حوزه اقتصادی بوده است.

به همین لحاظ توانمندی برخی از وزرا به ویژه در حوزه اقتصادی از سطح بالایی برخوردار نبوده و این نوع انتخاب های سطح پایین بیشتر با محوریت محمد مخبر انجام شده است.

بر اساس برخی از تحلیل ها ، محمد مخبر دزفولی نتوانسته است افراد قوی در را در راس وزارت خانه های اقتصادی تحمل کند لذا جهت استیلای بیشتر بر این وزارتخانه ها از وزرای ضعیف تر استفاده کرده است.

گویا ابراهیم رئیسی هم به نقش محمد مخبر در حوزه اقتصادی بیش از حد دل خوش کرده و تصور می کند که او به عنوان بالانسر کابینه در حوزه اقتصادی نقش آفرینی کرده و نقاط ضعف برخی از وزرا در آن حوزه پر خواهد شد.

گرچه وجود افرادی مثل سعید محمد می‌توانست وزن کابینه را بالاتر ببرد و سنگین‌تر کند، اما به هر حال فشار قالیباف باعث شد که سعید محمد به طور کلی از کابینه حذف شود هرچند که وی یک تکنوکرات قدرتمند بود.