سعید محمد مانعی بزرگ برای تحقق رویاهای ۱۶ ساله قالیباف جهت فتح پاستور

سعید محمد آمده تا توپخانه‌ای باشد علیه محمدباقر قالیباف.

قالیباف حالا که پس از ۱۶ سال رویای فتح پاستور ، شرایط را برای خود مهیا می بیند و اگر ابراهیم رئیسی نیاید و اصلاح طلبان و ظریف هم از فیلتر شورای نگهبان گذر نکنند ، بهترین شانس را برای رسیدن به این آرزوی دیرین خود دارد با مانعی بزرگ و سخت به نام سعید محمد مواجه شده است.

قالیباف که علاوه بر استیلا بر مجلس ، دنبال فتح پاستور و شرای شهر و شهرداری برای یاران خود است ، با آمدن سعید محمد برای دستیابی به این آرزوهای خود احساس خطر کرده است.

شرایط برای کاندیداتوری قالیباف در انتخابات۱۴۰۰ سخت شده.

او اگر بیاید و میانه راه کنار بکشد یا شکست بخورد؛ هم دولت را از دست داده، هم مجلس و هم شورای شهر.

با یک دست نمی‌توان سه هندوانه برداشت؛ هر سه می‌افتند و فرومی‌پاشند.