سفارت ایران در لندن و دریافت پول اجباری برای ژن‌های خوب

بخش کنسولی سفارت ایران در انگلیس که بدون پرداخت وجوه درشت به ایرانیان مقیم انگلستان خدمات کنسولی می‌داد مدتی پیش با معرفی یک شرکت پیشخوان، مراجعین را وادار به پرداخت ۲۰ پوند نموده و این پول تحت عنوان شرکت به نام یک شخص خاص واریز می‌شود و نه دولت یا سفارت جمهوری اسلامی ایران.

سه بخش گذرنامه و سجلات و وکالتنامه در کنسولی هر کدام روزی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر را میبینند و فعلاً سه روز در هفته از مردم کار تحویل میگیرند هر نفر ۲۰ پوند حق سرویس گرفته یا نگرفته بایستی پرداخت کنند.

این در صورتی است که وزارت امور خارجه سایتی بنام میخک برای تمام کارهای ایرانیان در سراسر دنیا درست کرده که هر کس می‌تواند خودش و یا بستگان و دوستان برای کارشان این کد رهگیری را بگیرند ولی حتماً بایستی این ۲۰ پوند اضافه به این شرکت بدهند.

شاید کسب درآمد روزانه حدود ۴۰۰۰ پوند از کاری که وظیفه کنسولی است و کارمندان کنسولی بابت آن از دولت دستمزد و حق ماموریت می‌گیرند، طریق ابداعی سفیر برای نشان دادن کارآمدی و قابلیت باشد؛
ولی ریختن همین مبلغ آنهم به شکل اجباری برای یک شخص، ولو بدون انجام کار، حتما یک روش بی‌سابقه و ناشناخته و کسب درآمد غیرشفاف در بخش‌های اداری کشور است.

امیدواریم وزارت خارجه در این مورد توضیحات شفافی ارائه نماید.