سفر جرد کوشنر به خاورمیانه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجرد کوشنر داماد و مشاور اول دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در چهارچوب مذاکرات صلح اسرائیل – فلسطین در اواخر ماه جاری دیدار از خاورمیانه بعمل خواهد آورد

جرد کوشنر داماد و مشاور اول دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در چهارچوب مذاکرات صلح اسرائیل – فلسطین در اواخر ماه جاری دیدار از خاورمیانه بعمل خواهد آورد.

براساس گزارش طمبوعات با استناد به منابع کاخ سفید، کوشنر با هدف تامیمن یاری به بسته رشد اقتصادی ۵۰ میلیارد دلاری در چهارچوب طرح صلح اسرائیل – فلسطین در اسرائیل، اردن، مصر، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی مذاکراتی انجام خواهد داد.

در هیئت امریکایی با سرپرستی کوشنر، جیسون گرین بلت نماینده ویژه امریکا در امور خاورمیانه، بریان هوک یکی از مقامات وزارت خارجه و آوی برکوویتز معاون کوشنر نیز حضور خواهند یافت.