سفر ناگهانی و مشکوک معاون بانک ملی به قطر!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

معاون بخش انفورماتیک بانک ملی، ایران را به مدت ۱۴ روز ترک کرد که امید است با نظارت گروه های بازرسی این مرخصی دائمی نشود.

ظاهرا در روزهای گذشته مسعود خاتونی با مرخصی ۱۴ روزه برای سفر به قطر؛ ایران را ترک کرده که باتوجه به شرایط حساسی که اکنون ایجاد شده است، نیاز به نظارت سازمان بازرسی است که در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند که مرخصی خاتونی، خاطره خروج خاوری را برای مردم ایران زنده نکند!

قائدتا چنین خروجی در این شرایط حساس برای افکار عمومی سوال بر انگیز است.

روز گذشته هم حسین زاده مدیرعامل بانک ملی در لایو اینستاگرام در صفحه شخصی به همراه معاونان خود درباره موضوعات مختلف به اصطلاح با همکاران بانکی خود صحبت کرد. هرچند مدیرعامل بخش کامنت ها را به سرعت بست و اجازه نداد تا همکاران او در بانک ملی با مدیرعامل خود صحبت کنند اما نکته قابل توجه غیبت خاتونی در این جلسه بود.

معاون بخش انفورماتیک بانک ملی، ایران را به مدت ۱۴ روز ترک کرد که امیدواریم با نظارت گروه های بازرسی این مرخصی دائمی نشود. اخباری هم به گوش می رسد که سازمان بازرسی اکنون در بانک ملی در حال بررسی برخی از اقدامات پشت پرده است و برخی از این پرونده ها هم سبب دستگیری تعدادی از مدیران بانک ملی شده است.

سفر ناگهانی خاتونی هم این شائبه را ایجاد می کند که احتمال دارد این فرد قصد بازگشت به ایران را نداشته باشد؟! دقیقا بعد از افشاگری های اخیر چرا خاتونی به یکباره تصمیم گرفت قطر که یک کشور تراتزیت و مناسب برای مهاجرت به سایر کشورهای اروپایی است، را انتخاب کند؟!