سفر پمپئو به عراق قبل از حمله امریکا به ایران

مهرداد شاکری

اعزام ناو هواپیمابر امریکا به خلیج فارس و همچنین استقرار ۴ فروند بمب افکن استراتژیک بی ۵۲ بر فرار آسمان منطقه و اعلام حمایت عراق از منافع امریکا در خاک خود وقوع جنگ بین ایران و امریکا را اجنتناب ناپذیر نموده است
باور کنید ناقوس جنگ در منطقه نواخته شده است
جنگ بین ایران و امریکا منتظر دستور شلیک موشک از طرف ترامپ است
امریکا از طرف روسیه هم نگرانی ندارد
هیچ کشوری به نفع ایران حتی یک گلوله شلیک نخواهد کرد
مترسکی که روحانیت از سپاه پاسداران ساخت حالا دارد باعث نابودی خود روحانیت میشود
موشک های امریکا سپاهی و روحانی و نظامی و غیر نظامی نمی شناسد
تر و خشک با هم خواهند سوخت
تنها یک معجزه می تواند کشور را نجات دهد
چون خامنه ای و دار و دسته اش احمق تر از آن هستند که واقعیات را ببینند

ایران در آستانه نابودی است