سقوط موشک بالستیک

راه سبز امید-

وقتی حکومتی نامشروع باشد و برامده از رای ملت و مستظهر به حمایت ان نباشد و دشمن ملت و ناقض حق حاکمیت ملی باشد پیشرفتهایش در زمینه های نظامی و تسلیحاتی یک افتخار ملی محسوب نمی شود بلکه تهدیدی برای آزادی و استقلال و امنیت ملی تلقی می شود.
نمی توانم خوشحالی ام را بخاطر عدم‌ موفقیت ایران در پرتاب موشک بالستیک ماهواره بر پنهان کنم. زیرا اگر این رژیم استبدادی و ضد مردمی در پرتاب موشک بالستیک و نیز در ساخت بمب اتمی موفق شود این به معنی تهدید دنیا به استفاده از سلاح هسته ایى و به اسارت در آمدن ملت ایران توسط این نظام تا آینده ایی نامعلوم و بی اعتنایی أن به تمام موازین حقوق بشر و تبدیل شدن ایران به کره شمالی دیگری است