سقوط هرات و تغییر نام طالبان در ادبیات جمهوری اسلامی: نیروهای «امارت اسلامی»/ وزارت خارجه: دیپلمات‌های ایران داخل ساختمان سرکنسولگری هستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران بامداد جمعه ۲۲ مرداد در توئیتی سقوط هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان و قرار گرفتن کنترل آن در دست نیروهای طالبان را تأیید کرد.

موسوی اما از نیروهای طالبان با نام نیروهای «امارت اسلامی» یاد کرد و درباره وضعیت دیپلمات‌های ایرانی در سرکنسولگری هرات نوشت: «سرکنسول، دیپلماتها و کارکنان سرکنسولگری ج ا ا داخل ساختمان هستند.

مرتب با آنها در تماس هستم.» به گفته دستیار وزیر امور خارجه، «نیروهای اداره‌کننده شهر» یعنی طالبان «متعهد به امنیت کامل سرکنسولگری، دیپلمات‌ها و کارکنان آن شده اند.»

سقوط شهر هرات و دیگر شهرهای بزرگ در افغانستان موجی از واکنش‌ها را برانگیخته است. طالبان تا کنون بر ۱۱ مرکز ولایت در افغانستان مسلط شده است.