سقوط هواپیما در ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهواپیما در شهرستان گرمسار استان سمنان سقوط کرد

در نتیجه سقوط یک هواپیمای آموزشی ویژه در شهرستان گرمسار استان سمنان ایران دو نفر  کشته شد. 

بموجب گزارش تلویزیون دولتی ایران ، هواپیمای آموزشی کوچک شخصی ساعت ۹ بامداد به وقت ایران در نزدیکی های شهرستان گرمسار سمنان سقوط کرد. 

در این سانحه دو نفر جان باخت، در رابطه با علت وقوع سانحه اطلاعاتی ارائه نگردید.