سلام لیاخوف به مجلس انقلابی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ اجلال قوامی

سرانجام پس از اما و اگرها طرح جنجالی مجلس درباره اینترنت تصویب شد.این درخواست که توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده بود با ۱۲۱ رای موافق به تصویب رسید.

تصویب این طرح فارغ از اینکه حق آزادی ارتباطات را که حق مردم است را نقض می کند معیشت و کسب و کار بخشی از جامعه را دچار مشکل اساسی می کند.گویا قرار است این طرح فضای مجازی را ساماندهی کند امری که مخالفان آزادی ارتباطات بر آن تاکید دارند.

اینگونه الگوهای فکری پیشتر در کشورهای کمونیستی یک تجربه شکست خورده است و تقابل با تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی با هیچ عقل و منطقی سازگارنیست.

روزگاری یک دستگاه ویدیو را با بمب اتمی مساوی می دانستند و در و دیوار شعرها پر بود از شعارهایی در باب مضرات ویدیو.بعدها ویدیو جایش را به ماهواره داد و در یک دهه گذشته هم شبکه های اجتماعی به معنای واقعی دهکده جهانی را شکل دادند.

آیا مجلس درجایگاهی است که این حق مردم را نقض کند؟در طول این سال ها با فیلترکردن تلگرام و صرف میلیاردها تومان در این راه چه دستاوردی برای مردم داشت؟ آیا مردم از این طرح های محدودیت و ممنوعیت استقبال کردند؟

مجلسی که آزادی های مردم و حقوق ملت و معیشت آن برای اش نه دغدغه است و نه اولویت جایگاه آن کجاست.اگر این روزها لیاخوف روسی که یک قرن پیش در دفاع از محمد علی شاه مجلس را به توپ‌ بست،زنده بود چه می گفت؟طبعا لیاخوف روسی به مجلس انقلابی سلام‌ می داد!