سلیمان سویلو : ترکیه هتل داعشی ها نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسلیمان سویلو وزیر کشور با اعلام اینکه “هر طور شده اعضای سازمان تروریستی داعش را اخراج خواهیم کرد و هتل داعشی های هیچ کشوری نیستیم” قاطعیت ترکیه در زمینه اخراج جنگجویان تروریست خارجی را نشان داده بود.

۱۱  جنگجوی تروریست خارجی شهروند فرانسه اخراج و به کشورشان فرستاده شدند.

در بیانیه منتشره از سوی وزارت کشور به ادامه اعاده این جنگجویان تروریست خارجی اشاره شده است.

در این چارچوب، ۱۱ جنگجوی تروریست خارجی شهروند فرانسه اخراج شدند.  

در این میان، از تاریخ یازدهم نوامبر تاکنون ۷۱ جنگجوی تروریست خارجی توسط وزارت کشور به کشورهای خود فرستاده شدند.

در روزهای بین اول نوامبر تا نهم دسامبر نیز ۱۸ شهروند آلمانی، ۱۱ شهروند فرانسوی، ۲ بلژیکی، ۲ هلندی، یک دانمارکی، یک استرالیایی، یک انگلیسی، یک آمریکایی و یک ایرلندی در مجموع ۷۱  جنگجوی تروریست خارجی از ترکیه اخراج شدند.

گزارشات دریافتی حاکیست مراحل شناسایی هویت این جنگویان تروریست خارجی که در سوریه دستگیر شده اند به اتمام رسیده و بازجویی های جامع نیز رو به اتمام است. با کشورهای مربوطه نیز در این باره تماس برقرار شده است.

سلیمان سویلو وزیر کشور طی سخنانی که در تاریخ های مختلف ایراد کرده با اعلام اینکه “هر طور شده اعضای سازمان تروریستی داعش را اخراج خواهیم کرد و هتل داعشی های هیچ کشوری نیستیم” قاطعیت ترکیه در زمینه اخراج جنگجویان تروریست خارجی را نشان داده بود.