سندیکای کارگران فلزکار مکانیک: از تجمع بازنشستگان تهرانی حمایت می کنیم!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – سندیکای کارگران فلزکار مکانیک: از تجمع بازنشستگان تهرانی حمایت می کنیم!

با اعلام پنج تشکل بازنشستگان برای تجمع در مقابل مجلس روز ۵ اسفند، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از این تجمع پشتیبانی کرده و به آن می پیوندند. به همین منظور از همه اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران می خواهیم در این تجمع شرکت کرده و همنوا با خواهران و برادران خود از حقوق انسانی و کارگریمان دفاع کنیم.

دفاع از سفره های کارگری که هر روز کوچکتر می شود.
دفاع از سازمان تامین اجتماعی که می خواهند به نابودی و ورشکستگی بکشانند.
دفاع از دفترچه های بیمه امان که به ورق پاره ای تبدل شده است.
حق ما پس از ۴٠ سال، زندگی انسانی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران