سنگ بزرگ علامت نزدن است / یادداشت

✍🏻رضا احمدی

سخنان آقای سردار محسن رفیق دوست را از سر کنجکاوی دیدم :« اگر یکی از برادران سپاهی رییس جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک ساله مشکلات کشور حل می شود.»

به یاد برخی از صحبت های آرمانگرایانه اوائل انقلاب افتادم، شخصی می گفت: “اگر یک روز رادیو وتلویزیون دست ما باشد همه جوان را هدایت می شوند”. حال چهل سال است که رادیو تلویزیون و قریب ۵۰ شبکه در دست است ولی راهی به جایی نبردیم. روزنامه ها نوشتند آب و برق مجانی می شود. دیگری می گفت: اگر فلان سازمان به ما بدهند همه فقرا را غنی می کنیم. و آن سرداری که می خواست مشکلات اقتصادی کشور را با اسیر گرفتن سربازان آمریکایی حل کند. « اگر آمریکا دنبال حمله نظامی باشد در همان هفته اول ۱۰۰۰ گروگان از آنها می گیریم، و برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند، مشکل اقتصادی ما نیز حل می شود. (سایت انتخاب) یا وزیری که می خواست مثل امام علی(ع) وزارت را اداره کند، دستور داد دفتر وزیر کنار درب ورودی قرار گیرد و همه منشی ها و معاونین خود را مرخص و خود به تنهایی به امورات رسیدگی می کرد، او می خواست رسوم طاغوتی را از میان بردارد، یکی دوهفته بعد فهمید به اتاق وزیر در طبقه دهم بازگشت و….

با فرض صداقت آنها ریشه عمده چنین سخنانی بی اطلاعی از نظام حکمرانی است. حکمرانی یک دانش و مهارت است که اصول عقلایی و جهان شمول دارد. اولین شرط آن ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. هرگاه شخصی بی مهارت بر مسند تکیه زد، موجب اختلال در اصول حکمرانی می شود و ملت خود را دچار سختی می کند و سرمایه و هستی آنها را تباه می سازد. در سال ۱۳۸۴ شخصی با شعارهای محیر العقول بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، در اولین گام تعهدات دولت قبلی را ملغی و پلمپ های مرکز اتمی نطنز را باز و قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره نامید و تحریم ها را از افتخارات دولت خود شمرد و کشور را دچار تحریم ها و مصائبی کرد تا امروز ادامه دارد.

با ادعای سردار اگر سپاهی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، طی یک سال مشکلات را حل می کند. «این سخن مصداق، سنگ بزرگ و نزدن است.» بودجه سال آینده کشور با کسری ۳۲۸هزارمیلیارد تومانی روبروست. تحریم های بی سابقه اقتصاد کشور را بی رمق کرده، بی ارزش شدن پولی ملی، تورم، رکود بی سابقه ، قیمت ها چند برابر گردیده است. چون عقلای قوم FATF را تایید نکرده اند، ارتباط بانکی ما با دنیا قطع شده است. تجربه حکومت نظامیان در ترکیه، پاکستان، برمه و مصر و… پیشروست. نظامیان مشق حکمرانی طی نکرده و تجربه ندارد. در مشق نظامی، فرمان حکم است و چرا ندارد. اگر پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد. تولید رانت خواهد شد. ثمره رانت فساد و شکاف طبقاتی می باشد.

نظامیان بخاطر فداکاری در راه میهن مورد احترام و به قول امام علی:” لشکرها، به فرمان خدا دژهاى استوار رعیت اند و زینت والیان. دین به آنها عزّت یابد و راهها به آنها امن گردد.”

اگر نظامیان مسئول نان آب و …مردم شوند به مرور اعتبار آنها در چشم مردم اندک شود و به سان احزاب در پی قدرت درآیند، این خطر بزرگی برای امنیت ملی است.