سنگ تمام صداوسیما برای تبرئه پناهیان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _یکی از خبرگزاری ها نوشت که “علیرضا پناهیان همان منبری معروفی که در روزهای اخیر به دلیل شبهات مربوط به فساد مالی مورد انتقاد کاربران زیادی در فضای مجازی قرار گرفته، قرار است برای پاره ای از توضیحات و رفع اتهام از خود در یکی از شبکه های تلویزیونی حاضر شود.”

فارغ از اینکه اتهام وارده به او واقعی بوده یا خیر، نفس حضور چنین فردی در یک برنامه تلویزیونی، نه تنها مورد سوال است، بلکه شائبه این را ایجاد می کند که اصولگرایان از رسانه ملی برای پیشبرد اهداف جناحی خود استفاده می کنند.

از سوی دیگر، این سوال را به وجود می آورد که چرا نباید چنین فرصتی به همه کسانی که اتهاماتی به آنها در فضای مجازی وارد می شود، داده شود؟ در سال های اخیر چهره های زیادی خواسته اند تا در خصوص اتهامات وارد شده به آنها از طریق یک برنامه تلویزیونی صریح و روشن با مردم حرف بزنند فرصتی که هیچ گاه به آنها داده نشد.

برای نمونه، مرحوم هاشمی رفسنجانی سال ها قبل درباره اتهاماتی که در غیابش در یک مناظره تلویزیونی به او و خانواده اش مطرح شده بود، درخواست حضور در تلویزیون را داد، اما با این درخواست موافقت نشد.

از طرف دیگر، همان سال میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در پی اتهاماتی که به آنها زده شده بود، درخواستی مشابه داشتند که هیچ گاه توجهی به آن نشد. همچنین بودند اصلاح طلبان دیگری که خواستار ادای توضیح رسانه ای درباره اتهامات وارده به خود بودند ولی درخواست آنها درحد یک مطالبه اجابت نشده باقی ماند.

اصلاح طلبان همواره این انتقاد را مطرح کرده اند که صداوسیما رویکردی جناحی و به طور مشخص اصولگرایانه دارد و این با اساسنامه «رسانه ملی» در تضاد است. هرچند این انتقاد همواره از سوی مدیران صداوسیما رد شده، اما عمده رفتارها در طول سال های اخیر نشان داده که رویکرد حمایت صداوسیما از جریان اصولگرا جدی تر از قبل ادامه دارد.

به نحوی که حتی اگر پرونده ای علیه یکی از چهره های نزدیک به اصولگرایان تشکیل شده باشد و مدارک و مستندات نیز دال بر مجرمیت او باشد، بازهم پرداختن به این خبر از آنجا که به مذاق مدیران اصولگرای صداوسیما خوش نمی آید، در اولویت های دسته چندم و حتی در رده های ممیزی قرار می گیرد.

همچنین اگر خبری در فضای مجازی علیه یکی از چهره های اصولگرا منتشر شده باشد، صداوسیما با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد می کوشد تا حکم برائت او را نزد افکار عمومی صادر کند.

در هفته های اخیر نیز که پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه ای نام چند شخصیت و نهاد را آورد و به تعبیر نزدیکانش فراجناحی عمل کرد، صداوسیما اما در هنگام تکذیب، تنها به انتشار تکذیبیه کسانی اقدام کرد که در اردوگاه اصولگرایان قرار داشتند.

حال که بازهم اتهامی متوجه یکی از افراد جریان اصولگرایی شده، خبر می رسد صداوسیمایی که قرار بود فراجناحی باشد، زمانی را برای رفع اتهام از این فرد در یک برنامه تلویزیونی تعیین کرده است.

هرچند با توجه به سوابقی که وجود دارد، حتی اگر مدیران تصمیم‌گیر صداوسیما دندان روی جگر می گذاشتند و چنین بی پرده رویکرد جناحی خود را نشان نمی‌دادند، با پخش چندین مستند در ساعت های گوناگون، پروژه تبرئه سازی اصولگرایان را از هر اتهامی پیش می بردند و این موضوع چندان خارج از تصور نبود.