سهم تولید تنها ۱.۸درصد بود / جزییات هدفمندی یارانه‌ها در ۶ماهه نخست سال۹۶/ افزایش ۶۰۰هزار نفری تعداد یارانه بگیران

نگام ، اقتصادی _ عضو کمیسیون بودجه مجلس، جزییات هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال ۹۶ را تشریح کرد و گفت:یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با بیان اینکه در سال ۹۶ دولت باید ۴۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، گفت: این مبلغ شامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، ۴ هزار میلیارد تومان افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سلامت مردم، ۱۰۰ میلیارد واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد توسعه مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، ۳ هزار میلیارد تامین مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و ۵ درصد بند د تبصره یک این قانون می شود.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ افزود: درآمدی که در این شش ماه کسب شده ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است که ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اصلاح قیمت کالاها و حامل های انرژی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه کسب شده است.

جدول یارانه ها

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این منابع هدفمندی کسب شده، ادامه داد: در شش ماهه نخست سال ۹۶ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که باید تخصیص می یافت ۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه نقدی ۹۴ صدم یارانه نقدی جا مانده، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد حمایت غذایی اقشار آسیب پذیر و ۳۰۰ میلیاردتومان برنامه حمایت اجتماعی پرداخت شده است.

۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال به بخش استغال اختصاص یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید ۴ هزار میلیارد تومان جهت افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش اختصاص می یافت که ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و کمک به بهداشت ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص می یافت که ۸۶۵ میلیارد تومان اختصاص می یافت و برای توسعه واکسن و مراکز که باید برای هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در بخش حمایت از اشتغال از ۱۰ هزار میلیارد ریال، ۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اختصاص یافته است و جمعا ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان اختصاص یافته است و تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدی که از محل هدفمندی کسب شده باقی مانده و مابقی خرج شده است.

در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

جعفرزاده با بیان اینکه ۶۲.۵ درصد یارانه در شش ماهه نخست سال تحقق یافته که نباید بیش از ۵۰ درصد پیش می رفتیم، ادامه داد: افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش ۵۰ درصد، کمک به بهداشت ۱۸ درصد تحقق یافته که باید ۵۰ درصد اختصاص می یافت، در بخش تولید واکسن، توسعه مراکز و تامین مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط انتقال نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است و در حمایت از اشتغال ۴۳ درصد پیش بینی ها تحقق یافته است و در مجموع ۵۰.۵ درصد منابع هزینه شده است.

وی اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد منابع ۸۶ درصد در بخش یارانه نقدی تخصیص یافته، ۸ درصد در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، ۳.۵۷ درصد در بخش کمک به بهداشت و ۱.۷۹ درصد به بخش تولید اختصاص یافته است.

جدول یارانه ها

۷۵ درصد منابع هدفمندی به کمیته امداد و ۲۵ درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه از ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۴۴۴ میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص یافته است، افزود: براین اساس ۷۵ درصد منابع به کمیته امداد و ۲۵ درصد به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

وی در تشریح بخش های مختلفی که به تولید اشتغال در این حوزه ها کمک شده است، ادامه داد: ۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۱۲۰ میلیارد تومان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان و ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس خلاصه عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال باید ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد در بخش هدفمندی کسب می کردیم، تصریح کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نفت کسب شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل ردیف های بودجه ای تخصیص یافته است و ۴۸ درصد از منابعی که تخصیص یافته از محل اصلاح قیمت کالاها کسب شده و ۵۱ درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون است چرا که براساس قانون باید منابع از حامل های انرژی کسب می شد و یارانه پرداخت می شد اما اکنون برای پرداخت یارانه نقدی ۵۰ درصد از بودجه برداشته می شود.

جدول یارانه ها

۶۰۰هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال ۹۵، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته است، افزود: در شهریور سال ۹۶، ۷۶ میلیون تعداد رایانه بگیران شده است که براین اساس حدود ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه بگیران افزوده شده است که ۷۴۳ هزار نفر متولد شده و ۱۰ هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین ۸۲ هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و ۳ هزار و ۳۸۴ نفر توسط بهزیستی به لیست یارانه بگیران افزوده شده و ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که در مجموع ۶۰۰ هزار نفر به تعداد یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده است.

جدول یارانه ها

۹۵.۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح عملکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال ۹۶ از لحاظ اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه ۱.۷۹ درصد بوده است، یعنی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته و در بخش کمک به تولید هزینه نشده است.

وی یادآور شد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از جمعیت ۷۹ میلیون نفری کشور، ۷۶ میلیون نفر یعنی به عبارتی ۹۵.۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: مصارف شش ماهه نخست سال در بخش هدفمندی یارانه ها ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی قیمت کالاها ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده لذا نسبت منابع هدفمندی ناشی از اصلاح قیمت ها به کل مصارف ۴۸ درصد است که خلاف قانون بوده و تنها باید ۵ درصد از بودجه برداشت شود نه ۵۱ درصد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ سازوکار روشنی با محوریت تعیین سهم هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است، ادامه داد: شایان ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ این مهم در آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴)تبیین شده بود، یعنی مشخص شده بود که هر شرکتی چقدر وظیفه دارد که چه میزان درآمد کسب کند و این سهم مشخص بود، اما در سال جاری مشخص شده و این یکی از ایرادات قانون ۹۶ است، که این نقص منجر به کاهش احتمالی سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها می شود.

در صورت ادامه این روند قطعا ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ ۲۰هزار ۹۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای این موضوع در بند(۱) جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال۹۶، ۳۳هزار و۵۰۰ میلیارد تومان تجاوز می کند، که در صورت ادامه این روند قطعا ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که ما ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر ۱۲ تقسیم بر ۶ شود، ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی ۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

وی با بیان اینکه با عنایت به تأمین ۵۱.۶درصدی منابع سازمان از محل ردیف های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود سازمان در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه شود، افزود: به منظور تأمین اعتباز لازم ضروری است با بهره برداری از ظرفیت موضوع بند فوق اقدامات لازم را در حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه بگیران در دستور کار قرار گیرد.

یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده است، ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه های دارنده بانک های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اقدام کنند، ضمن آنکه در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه ها فراهم نشده است.

وی تاکید کرد:با توجه به پرداخت یارانه به بیش از ۹۵ درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است.

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ ۴هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان بوده است

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ ۲۴هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است، افزود:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ ۴هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان و ۱.۷۹درصد کل یارانه های پرداختی در سال ۱۳۹۶ بوده که این رقم وحشتناک است چرا که قانون می گوید ۳۰ درصد باید به تولید اختصاص یابد که تنها ۱.۸ درصد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت ۳ماه جهت تصویب در هیئت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین نامه یاد شده درخصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه های ۵۰۰ نفری به طرح های عام المنفعه تصویب و ابلاغ نشده است.

۸۶ درصد منابع در بخش حمایت های اجتماعی هزینه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره ۲۶۷/۴۱۹۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ عنوان ذی حساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ ۸۲۰,۳۰۶,۵۹۶,۵۵۰ ریال مانده منصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ واریز شد.

وی با بیان اینکه در ماده(۳۹) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می شود منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را برای افزایش تولید، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد، افزود:همان گونه که ملاحظه می شود حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در اولویت اول قانون مذکور نیست و در این ماده حمایت های اجتماعی در اولویت اول نیست اما در حال حاضر ۸۶ درصد منابع در این بخش هزینه می شود.

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

جعفرزاده ادامه داد:در تبصره (۱) ماده (۳۹) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف آن نیز در ردیف های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال ۱۳۹۶ محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در بخش توزیع منابع یارانه ای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداخت های این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است، تصریح کرد: این ۱.۸ درصد به واحدهایی پرداخت شده که مشخص نیست مبنای آن چه بوده و چرا به برخی واحدها پرداخت شده و به برخی پرداخت نشده و نظارتی بر آن وجود ندارد.