سهم سعید جلیلی از کابینه رئیسی /دولت سایه به کُما می رود /رقابت ۳ نفره بر سر صندلی معاون اولی

شنیده ها

کناره‌گیری جلیلی به نفع رئیسی فصل جدیدی برای او رقم زد، چه آنکه در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست.

با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، یکی معاون اولی ریاست‌جمهوری است. او در این سمت رقبایی چون فرهاد رهبر و نیکزاد را پیش رو دارد.

دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است و شاید او به جایگاه سابقش بازگردد. هرچند این دبیرخانه نسبت به زمان او، با تغییراتی روبرو شده و دیگر مسئولیت پرونده هسته ای را در اختیار ندارد

وزارت خارجه دیگر گزینه‌ای است که برای جلیلی می‌توان متصور بود اما اگر آنگونه که رئیسی گفته تعامل با دنیا سیاست این دولت باشد، این تعامل چندان جایگاهی در ایدئولوژی جلیلی ندارد.

جلیلی در سخنانش تلویحا گفته که دولت سایه در زمان زعامت ابراهیم رئیسی هم ادامه خواهد داشت اما می توان حدس زد دولت سایه‌ی او قطعا بسیار مهربانانه با دولت رئیسی برخورد خواهد داشت.