“سه اتهام سنگین علیه معاون سابق رییس‌جمهور + واکنش مولاوردی”

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان، با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن(ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی.شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.

خبرگزاری تندروی فارس با انتشار این خبر یادآور شد: “مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است”.

شهیندخت مولاوردی در واکنش به این خبر در کانال خود نوشت:

امروز بشدت در گیرودار پیدا کردن داروی مادرم بودم که به‌واسطه تحریم‌ها مدتی است نایاب شده و ناگهان با پیام.ها و‌ تماس.های مکرر خبرنگاران متوجه شدم. رسانه‌هایی خاص پایکوبان و شادان خبر از صدور کیفرخواستی توسط دادسرای فرهنگ و رسانه داده‌اند، بدون آنکه قبلا کیفرخواست به متهم ابلاغ شده باشد!

بعنوان یک حقوق‌خوان متعجب و متاسفم از این‌ شیوه‌های غلطی که می‌رود تا به رویه و قاعده تبدیل شود!

کجای دنیا با متهم چنین می‌کنند؟ و کجای قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی ما چنین اجازه‌ای را می‌دهند که کانال‌های زرد و اقماری وابسته و‌ منتسب به یک نهاد نظامی قبل از متهم به محتویات پرونده‌هایی که ساخته و پرداخته شده و سپس به مفاد کیفرخواست دسترسی داشته و اقدام به خبرسازی و نشر آن کنند؟!

آقای رییسی! در اثنای بازپرسی‌ها در دادسرای فرهنگ و رسانه به شما پیام دادم که آیا در جریانید در این ‌دادسرا چه می‌گذرد و ر‌ویه‌های سابق کماکان ادامه حیات می‌دهد؟! و هنوز جولانگاه چه کسانی است؟!

اما دریغ و درد! آنچه البته به جایی نرسد فریاد است…