سه زندانی متهم به قتل در زندان زاهدان اعدام شدند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسحرگاه روز پنجشنبه, حکم اعدام ۳ تن از ۵ زندانی متهم به قتل محبوس در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد و ۲ فرد دیگر با کسب مهلت به بند زندان بازگردانده شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنج شنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸, حکم اعدام؛ “گل احمد آذرنگار”, “اولیا نورزهی” و “ایمان سراوانی”, سه زندانی متهم به قتل محبوس در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد. همچنین اجرای حکم اعدام “مسعود ریگی نژاد” و یک متهم دیگر با هویت نامشخص پس از کسب مهلت به تعلیق افتاد و این ۲ زندانی به بند این زندان بازگردانده شدند. 

براساس این گزارش؛ حکم اعدام “ایمان سراوانی”, “گل احمد آذرنگار” و “اولیا نورزهی”, سحرگاه روز جاری در زندان مرکزی زاهدان اجرا شدو همچنین اجرای حکم اعدام “مسعود ریگی نژاد” و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص نیز با کسب مهلت از ولی دم به تعلیق شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸, انتقال؛ ایمان سراوانی؛ ۲۸ ساله, فرزند حسین, اولیا نورزهی؛ ۲۴ ساله, فرزند یارمحمد, مسعود ریگی نژاد؛ ۲۶ ساله فرزند کاظم, محمدگل « گل احمد» آذرنگار جملگی از بابت اتهام قتل عمد که با تائید احکام اعدام در دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی راهدان شده بودند را اطلاع رسانی کرده بود.