سه سال حبس دیگر برای رسول بداقی، معلم زندانی، در دادگاه تجدیدنظر

پس از گذراندن شش سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، حکم سه سال حبس مجدد برای رسول بداقی، معلم زندانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

به گزارش وب سایت حقوق معلم و کارگر، رسول بداقی در دهم شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلامشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۶ سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او ابتدا به بند ۴ زندان گوهردشت کرج و بند ۲۰۹ زندان اوین و زندان گوهردشت کرج و سپس به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. در اردیبهشت ۹۴ مجددا به زندان اوین منتقل شد و مدت زیادی را در انفرادی گذراند. و نهایتا به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

مدت ۶ سال حبس او که در مرداد ماه ۱۳۹۴ به پایان می رسید نه تنها به آزادی او منجر نشد بلکه پس از پایان حکم، رسول مجددا با حکم جدیدی به مدت سه سال مواجه شد.

اعتراض به حکم سه ساله او نیز راه به جایی نیافت و اخیرا دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. این معلم که تنها جرمش فعالیت های صنفی قانونی است، در تمام دوران محکومیت خود اجازه مرخصی نیافت.