سه گزینه اصلی رئیسی برای وزارت خارجه

شنیده ها

علی باقری، حسین امیر عبداللهیان و مهدی صفری سه گزینه اصلی ابراهیم رییسی برای وزارت خارجه دولت آینده هستند.

در هفته گذشته برخی گمانه زنی ها حکایت از این داشت که بدلیل استقرارعلی باقری در وزارت خارجه به عنوان رابط رییسی با دستگاه دیپلماسی در دوره انتقالی ،وی احتمالا از لیست گزینه های وزارت خارجه حذف شده است ولی شنیده ها حاکی از این است که وی جدی ترین نامزد برای دستگاه دیپلماسی آینده است.

پس از باقری،امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در دولت های احمدی نژاد و روحانی و مهدی صفری نماینده ویژه رییس جمهور در امور دریای خزر در دولت خاتمی و سفیر ایران در چین در دولت احمدی نژاد قرار دارند.

به نظر می رسد وزیر خارجه اینده از میان این سه گزینه انتخاب خواهد شد.