سه گزینه اصلی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

در حالی که وزرای دولت سیزدهم (به جز آموزش و پرورش) مشخص و مشغول به کار شده اند، چشم ها به سمت معاونت های رئیس جمهور است تا ترکیب یاران سید ابراهیم رئیسی در این پست ها هم مشخص شود.

یکی از مهم ترین معاونت ها، به ویژه برای رئیس جمهوری که حقوقدان است و چندین دهه بر مسند قضاوت و قاضی القضاتی بوده، معاونت حقوقی است؛ معاونتی که هنوز مشخص نیست چه کسی عهده دارش خواهد شد.

برای معاونت حقوقی، چندین نام مطرح است؛ مهم ترین گزینه دکتر علی بهادری جهرمی است، وکیل و حقوقدان جوانی که هم اکنون ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه را بر عهده دارد و از زمان انتصابش به این سمت، رویکردی تحولی را در این مرکز دنبال کرده است.

گزینه دوم، محمد دهقان است که هم اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان است و پیشتر، نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی بوده است.

اما گروهی نیز به رئیسی پیشنهاد ابقای لعیا جنیدی را داده اند تا دستکم یک زن در کابینه سیزدهم حضور داشته باشد؛ جنیدی معاون حقوقی دولت روحانی بود.