سوء استفاده از جایگاه ریاست قوه قضائیه توسط ابراهیم رئیسی برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که به نظر می آید ابراهیم رییسی در حال برگزاری نشست های خاص با روسای دادگاه های انقلاب استان های مختلف کشور برای آزادسازی تعدادی از زندانیان مدنی و هم چنین ایجاد تسهیلات ویژه برای خانواده آن ها ، قبل از انتخابات اخیر می باشد.

این گونه اقدام ها در راستای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به منظور جلب آرای بیشتر به سمت ابراهیم رئیسی صورت می گیرد