سوء استفاده مافیای قدرت‌ و ثروت از نام خانواده سردار سلیمانی در انتخابات شورای شهر تهران

شنیده ها

شورای ائتلاف اصولگرایان بر خلاف قانونی که تصویب کرده بود، مبنی بر اینکه اعضای لیست حق حضور در لیست های دیگر را ندارد، سر شهروندان تهرانی کلاه گذاشت.

آنها با ورود ۸۴ کاندیدای خود در لیست های گوناگون قدرت رای تهرانی ها را پایین آوردند.

یکی دیگر از کارهای شورای ائتلاف اصولگرایان سوء استفاده از نام فرزند سردار قاسم سلیمانی در لیست خود بود.

مافیای قدرت سعی دارد تا با سوءاستفاده از نام بزرگان و شهدا به صندلی های قدرت تکیه بزنند.

چگونه ممکن است قانونی که آقای چمران و سروری در خصوص عدم امکان حضور اعضای لیست ائتلاف در سایر لیست های انتخاباتی امضاء کرده اند را زیر پا بگذارند؟

این همان جریانی است که با پول مردم تبلیغات سنگین در سطح شهر انجام می دهند.

این تشکیلات که از آن ها به عنوان یاران عیسی شریفی نام برده می شود ، به مافیای قدرت و ثروت متصل هستند و مردم به خوبی این افراد را می شناسند.