سوابق درخشان علمی ساختن برای محسنی اژه ای از سوی فرد دارای مدرک ۶ ابتدایی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️اکبر گنجی

ابراهیم رییسی در پیام تبریک به محسنی اژه ای از «سوابق درخشان علمی» او تجلیل به عمل آورده است. البته از کسی که سواد علوم تجربی خودش در حد ۶ ابتدایی است، این گونه بذل و بخشش علمی ناروا نیست.

روشن است که منظور رییسی از علم همان فقه و اصول است.

اما محسنی اژه ای صاحب چند کتاب و مقاله فقهی یا علم اصول است که او را واجد مقام رفیع «سوابق درخشان علمی» کرده است؟

تبریک گفتن سرکوبگران به یکدیگر سنت جهانی است، اما «سوابق علمی درخشان» برای همدیگر ساختن روا نیست. احکام فقهی برساخته اعراب جاهلی است و پیامبر اسلام با اصلاحاتی آنها را برای همان زمان امضا کرد.

تحمیل مجازات های دوران قبائلی هیچ کس را دارای سوابق درخشان علمی نمی سازد