سودای ریاست سازمان صدا و سیما در سر مدیر جوان و ناکارآمد و خودرای شبکه سوم سیما

شنیده شده فروغی مدیر شبکه سه سیما در جلساتی که غالبا در بیرون از مجموعه صدا و سیما برگزار می شود خود را تصمیم ساز اصلی سازمان صدا و سیما معرفی کرده و ادعای جا به جایی مدیران شبکه های صدا و سیما را نیز دارد.

فروغی اخیرا در جلسه ای مدعی شده جا به جایی برخی مدیران شبکه های صدا و سیما با خط دهی های او بوده است وی در این جلسه تصریح کرده است:” من با شاه آبادی (معاون سیما صدا و سیما) بسیار رفیق هستم و او را پخته و ذهنش را آماده کردم که زین العابدین، جعفری جلوه و معینی پور (از مدیران شبکه های یک، دو و چهار) را کنار بگذارد”

لازم به ذکر است بنا بر برخی از خبرهای دریافتی فروغی بازه زمانی خاصی را برای رسیدن به صندلی ریاست سازمان صدا و سیما در نظر گرفته و این نوع تصمیم سازی ها و اعمال نفوذها از وی در این چارچوب دیده می شود.