سودای قالیباف برای تصاحب دوباره مدیریت پایتخت

شنیده ها

محمد باقر قالیباف در برخی محافل خصوصی گفته “مگر از روی جنازه من رد شوید که سعید محمد یا بذرپاش شهردار تهران شوند”

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که قالیباف از مدت ها پیش تلاش خود را برای تصاحب دوباره مدیریت پایتخت و سپردن آن به یارانش بکار گرفته و در این مسیر حتی با فشارهای خود، توانست تایید صلاحیت چهره های مسئله دار مدیریت سابق پایتخت که این روزها تحت عنوان مدیران جهادی فعالیت می کنند را بگیرد.