سورنا ستاری برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود

شنیده شده است که ستاد دکتر سورنا ستاری برای انتخابات ریاست جمهوری فعال شده است.

ستاری در همین راستا جلساتی را با سیاسیون مختلف برای انتخابات برگزار کرده است.

دغدغه تایید صلاحیت و مساله رجل سیاسی بودن در مورد ستاری نیز به صورت جدی مطرح است.

ستاری مدعی است که شورای نگهبان او را به عنوان رجل سیاسی می‌شناسند و تایید صلاحیت خواهند کرد.