سورنا ستاری برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود

شنیده شده است که ستاد دکتر سورنا ستاری برای انتخابات ریاست جمهوری فعال شده است و او جلساتی را با سیاسیون مختلف برای انتخابات برگزار کرده است دغدغه تایید صلاحیت و مساله رجل سیاسی بودن در مورد او نیز به صورت جدی مطرح است.

ستاری مدعی است که شورای نگهبان او را به عنوان رجل سیاسی می‌شناسند و تایید صلاحیت خواهند کرد.