سوریه مهمتر بود یا خوزستان؟

 

 

راه سبز امید

 

آن ها که از دخالت ایران در سوریه حمایت می کردند و هنوز هم می کنند

به بهانه اینکه سوریه سنگر مقدم است و اگر آن را رها کنیم دامنه جنگ به داخل مرزهای ایران کشیده می شود ،

حالا تحویل بگیرند.

من کار به سران نظام و سرداران سپاه ندارم ، منظورم هموطنانی است که جزء نظام نیستند

و بعضا اصلاح طلب و منتقد نظام هم هستند

ولی به دلیل تحلیل های اشتباه و تحت تاثیر تبلیعات دروغ از دخالت بیجای ایران در سوریه حمایت می کنند.

حالا علیرغم آن ادعاهای پوچ دامنه جنگ به درون مرزهای ایران کشیده شده

و کشورهای عربی هم آشکارا از تروریستهای تجزیه طلب حمایت می کنند

و زبان حالشان این است

زدی ضربتی ضربتی نوش کن.

مگر نگفتند حفظ سوریه از خوزستان هم مهمتر است؟

حالا مثل چوب دو سر نجس هم از آنجا رانده و هم از اینجا مانده ایم.

از یک سو اسراییلی ها با هماهنگی و موافقت روسیه

نیروهای ما را مثل آشغال از شهرها و مناطق استراتژیک سوریه بیرون ریخته و به بیابانها رانده اند

در عراق هم علیرغم اینکه این همه پول ملت فقیر ایران را خرج مزدوران حاکمیت در عراق

و صادرات برق مجانی کردند ،

حالا همان شیعه ها دشمن خونی ما شده و چشم دیدن ایرانیها را ندارند

و به نیروهای ما می گویند: بّره بّره( هِری برو بیرون) .

این هم از خوزستان خودمان که به چشم می بینیم

که هموطنان شیعه عرب مان چطور بخاطر فقر و محرومیت ،

بعضا به صورت قبیله ای در دام گروه های وهابی و مزدور عربستان و تروریست ها افتاده اند

و بر روی هموطنان و همشهریان خود آتش می گشایند.

این شکست ها همه معلول سیاستهای اشتباه و خودخواهانه و ضد ملی هستند.

ما تا کی باید فریب شعارهای دروغ آتش افروزان دین فروش را بخوریم

و حرفهای مفت آن ها را مثل احمق ها تکرار کنیم؟

تنها هدف ایران از دخالت در جنگ سوریه حمایت از حزب الله

بعنوان یک شاخ در برابر اسرائیل جهت حفظ حاکمان ظالم ایران

‌و ایجاد امپراتوری شیعه تحت رهبری ایران بوده

و نتیجه این سیاست خودخواهانه و مستکبرانه و جنگ افروزانه و احمقانه

قربانی کردن ملت ایران و سایر ملت های مسلمان منطقه

در پای یک نظام مستبد و سراپا غرق در فساد و تباهی

و قرار دادن کشور ما در وضعیتی مبهم و سرنوشتی نامعلوم

و فروپاشی اقتصادی و به زیر خط فقر رفتن اکثریت ملت

و نابودی طبقه متوسط است

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما