سوپر انقلابی ها و گل به خودی!

علی سجادی

کاش میشد به برخی فهماند که سیاست مسابقه بوکس نیست که جز ناک اوت و خرد کردن صورت و خون آلود شدن راه حل دیگری نداشته باشد!

سیاست شطرنج است، می شود حریف را کیش یا مات کرد، می شود او را در شرایط آچمز قرار داد، می شود از اشتباهاش علیه خودش استفاده کرد و پیروز شد..

سیاست جدال کشتن و کُشته شدن نیست، هنر زنده ماندن و گذر از بحران است…

اینکه نتانیاهو تا این اندازه از بازگشت به برجام و میز مذاکره میترسد و دست به هر عمل قبیح و سرزنش شده ای در دنیای امروز چون ترور میزند تا این مسیر را اندکی پیچیده کند

یعنی:

شرایط بیش از هر زمان برای بازگشت به میز مذاکره و توافق و حذف تحریمهای ظالمانه فراهم شده است

و این همان علت و عامل وحشت نتانیاهو و دلیل ترور و شهادت دانشمند هسته ای کشورمان است

اینکه چرا در داخل کشور عده ای اینگونه آب به آسیاب دشمن میریزند و با سخت کردن شرایط مذاکره و حذف تحریمها درهمان مسیری گام مینهند که خواسته نهایی دشمن است

سوالی ست که باید سوپر انقلابی های امروز مجلس به آن پاسخ دهند

حتی اگر از خودی ها دلتان چرکین است، دروازه ها را برای دشمن باز نکنید!