سوگواری سیاسی!

سید زین‌العابدین‌صفوی

چرا پاره‌ای از تشییع جنازه‌ها سیاسی می‌شوند. از نظر اخلاقی چه توجیهی دارد در حالی که خانواده‌ای در غم عزیزش می‌سوزد گروهی دیگر شعار سیاسی دهند و ‌پای پلیس امنیت را به میان بکشند؟

پاسخ روشن است زیرا سال‌ها گفته‌ایم عزاداری باید سیاسی باشد وگرنه بی‌خاصیت است! بارها خودمان از تشییع جنازه‌ها( غیر از شهدا) راهپیمایی ساخته‌ایم و به سود و زیان این و آن شعار داده‌ایم و آنجا هیچ نگفته‌ایم که تشییع جنازه را با سیاست چه کار؟

در جامعه ای که حتی بلایای طبیعی نیز دستمایه سیاست است چه انتظاری داریم؟ خودمان همه چیز را از زلزله و سیل گرفته تا وضعیت آب و هوا، همه را سیاسی کرده‌ایم، چه انتظاری داریم که تشییع جنازه چهره های مخالف سیاسی نشود.

برداشتم‌این‌است‌که باید برای سیاست ورزی‌حیطه های مشخصی تعریف شود و برای واکنش‌های سیاسی مسیری روشن و قانونی وجود داشته باشد، در این‌صورت لازم نیست تشییع جنازه یک هنرمند منتقد یا مرجع تقلید مخالف، با پلیس ضد شورش همراه شود.

دلم‌ به‌ حال پلیس می‌سوزد از آن رو که گاهی به جای آن‌که با بازوبند مشکی در کنار تشییع کنندگان قرار گیرد، ناچار است با باتوم و سپر در برابر آنها صف بکشد.