سپاه بالاها و سپاه پایین ها، رویه ای بر خاموش کردن اعتراضات مدنی / سه نمونه از جاهایی که سپاه کنار مردم نایستاده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️جواد صفایی

سپاه پاسداران فارغ از سازمان رزم و نقش تشکیلاتی اش در نیروهای مسلح، دو نحو نمود برای مردم دارد. یک نمود که از آن بالاها توسط رسانه‌ها، مصاحبه ها، رونمایی ها، مانورها، عملیات ها و امثالهم برای مردم بازنمایی می‌شود، و نمود دیگری که این پایین ها در شهرها و روستاهای کوچک، در ارتباط مستقیم و برخورد بی واسطه‌ی مردم با رفتار و عملکرد سپاه، متولد می‌شود.

آن بالاها محل تصمیم گیری از ما بهتران است و مردم جز بعد از تصمیم و اجرا از آن آگاه نمی‌شوند و جز قضاوت منفی یا مثبت عکس العملی نسبت به نمود سپاه بالاها ندارند.

اما سپاه این پایین ها و بین مردم شهر و روستا چه می‌کند؟ گاهی که سیلی زلزله‌ای بدبختی دامن‌گیر مردم می‌شود سپاه معمولاً پیش از همه حاضر می‌شود و این خوب است اما کافی نیست.

سپاه پایین ها وقتی مردم مطالبه‌ی بحقی دارند و به هر نحو می‌خواهند جلوی بدبختی را بگیرند، باید کنار مردم بایستد. اما اگر می ایستد نه در کنارشان که اغلب روبرویشان است.

۱ _ کاش وقتی مردم روستایی چسبیده به پالایشگاه و پتروشیمی تبریز می‌خواستند برای اعتراض به گازهای سمی منتشره از مراکز مذکور جلوی درب ورودی پتروشیمی بصورت نمادین کفش جفت کنند، سپاه ناحیه هم یک اتوبوس پاسدار می‌فرستاد تا کنار مردم پوتین هایشان را جفت کنند و مراقب مردم معترض باشند.

۲ _ کاش وقتی چند جوان جمع شده بودند تا برای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بطور نمادین با سطل به دریاچه آب بریزند، سپاه بجای فرستادن یگان ضد شورش، یک تانکر آب و چند افسر می‌فرستاد تا با آن جوانان همراهی و همدلی کنند.

۳ _ کاش وقتی در یک روستای کوچک در استان آذربایجان شرقی چند نفر برای اعتراض به کم شدن سهم آبشان از رودخانه جمع شده بودند سپاه بجای فرستادن سربازهای مجهز و نشان دادن اینکه کت تن کیست، می‌رفت و چند مسئول مرتبط را جمع کرده و در صحنه‌ی اعتراض برای پاسخگویی به مردم حاضر می‌کرد.

اگر سپاه آن بالاها دوست دارد مردم مثبت قضاوتش کنند، وقتی اشتباهی هواپیمایی را ساقط می‌کنند عذرش را بپذیرند، وقتی تروریست ها را موشک باران می‌کنند، پشتیبانی شان کنند و چشم و گوش به دهان بدگویان و بدخواهان نسپارند، بجای ریختن پول یامفت در حلقوم سازمانهای اوج و فرود و پر کردن جیب لشکر سایبری، این پایین‌ها رفتارشان را اصلاح کنند و از مقابل مردم به کنار مردم منتقل شوند همچنانکه که حقا خیلی وقتها کنار مردمند.