سپاه در اندیشه آزمایش موشکی


مهرداد شاکری

فرماندهان نظامی ایران خصوصا فرماندهان ارشد سپاه با توجه به لشکرکشی امریکا به خلیج فارس و احساس خطری که حاکمیت از این لشکرکشی دارد طی روزهای گذشته با شاخ و شانه کشیدن تبلیغاتی علیه امریکا در منطقه ، قصد دارند با ایجاد رعب و وحشت در دل امریکایی ها آنان را برای گرفتن تصمیم درست به اشتباه بیندازند .
در ادامه جنگ روانی سپاه علیه امریکا در منطقه ، سپاه طی روزها و هفته های آینده قصد دارد با آزمایش یک موشک بالستیک ساحل به دریا ، در مقابل امریکا اظهاروجود کند و از فضای ترس پس از این آزمایش به نفع خود استفاده کند.
موشک جدید سپاه داری سرجنگی بسیار قدرتمندی می باشد و این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارا می باشد