سپاه در پشت پرده قطعی گسترده برق در کشور قرار دارد


مهرداد شاکری

آنطور که به نظر می رسد معاونت اقتصادی سپاه پاسداران با طرح جدید سپاه قدس
و در جهت تامین منابع مالی برای انجام ماموریت های خرابکارانه و تروریستی خود در سطح دنیا
وظیفه استخراج گسترده بیت کوین را در مزرعه های بزرگ استخراج بیت کوین در مناطق مختلف کشور
و خصوصا تهران و اطراف آن و همچنین شهرهای شمالی کشور را به یگان های سایبری سپاه و بسیج سپرده است
برای استخراج یک عدد بیت کوئین به اندازه مصرف برق یک واحد مسکونی در طول ۲۴سال انرژی لازم است
استفاده از چندصدهزار دستگاه ماینر که وظیفه استخراج بیت کوین را به عهده دارند
انرژی برق بسیار زیادی لازم دارد
با توجه به مصرف بخش عمده ای از برق تولیدی کشور در مزرعه های بیت کوین
شهرهای بسیار زیادی در کشور با کمبود برق مواجه شده اند
که این امر باعث به وجود آمدن آلودگی های هوایی در این شهرها شده است
سپاه نشان داده که تامین هزینه گروه های نیابتی خود در سطح منطقه و جهان برایش از امنیت و آرامش و آسایش مردم ایران مهمتر است