سپاه و سودای یک جنگ دیگر

محمد ارسلانی

اسرائیل مدعی ست مستندات بسیاری در دست دارد

که حمله اخیر به کشتی اش در دریای عمان توسط ایران انجام گرفته است

نبرد بین اسرائیل و سپاه چند ماهی است که به دریا هم کشانده شده است

و سپاه چندین حمله را علیه مواضع اسرائیلدر دریا انجام داده است

در طرف مقابل هم اسرائیل شدت حملات خود علیه گروه های نیابتی متعلق به سپاه

در سوریه و عراق را گسترش داده و بر دامنه آن افزوده است

حمله اخیر سپاه به کشتی اسرائیلی که توسط پهباد انتحاری صورت گرفته

از عزم جدی سپاه برای شروع یک جنگ همه جانبه با اسرائیل حکایت دارد

حاکمیت خواهد کوشید با راه اندازی این جنگ

بر مشکلات عدیده داخلی و بین المللی اش سرپوش بگذارد

و یک بار دیگر مردم را سپر بلای خود کند