سکوت و ترس سپاه از اسرائیل ، واقعیت پشت پرده تحولات منطقه

 

 

مهرداد شاکری

 

 

تبلیغات و شعارهای سپاه و خامنه ای را جدی نگیرید

آن ثانیه شما نابودی اسرائیل را هم ندیده بگیرید

سرداران پوشال سپاه

و رهبر ایران بیش از ۷ سال است

که در زیر حملات سهمگین ارتش اسرائیل

و در زیر هجوم موشک های نقطه زن اسرائیلی

هر چه داشته اند را در سوریه با خاک یکسان دیده اند

فرقی نمی کند حمله بعدی اسرائیل به سپاه در سوریه

حمله ۲۲۰ باشد یا حمله شماره ۲۰۰۰

در پشت پرده ایران امکان رویاروئی با اسرائیل را ندارد

اسرائیل در منطقه خدایی می کند

و حاکمیت برده ساکت روس هاست

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما