سیاست جدید ایران و حزب الله

رضا علوی

در روزهای پیش حکومت ایران کمتر ماجراجویی در منطقه می کند . اندکی آرام شده است . چرا ؟

ماه پیش حزب الله موشکی به سوی یک تانک ارتش اسرائیل شلیک کرد . معجزه شد و مناقشه سریعا پایان یافت . گویا حزب الله و تهران تمایلی به درگیری با اسرائیل ندارند . چرا ؟

آیا برای ایران و حزب الله رمقی نمانده و فرسوده شده اند ؟ آیا خزانه حکومت ایران خالی است ؟ آیا نتیجه فشار حد اکثری است ؟ آیا تهران منتظر انتخابات در پیش روی آمریکا است ؟

ایران زمانه را برای درگیری با اسراییل به عنوان متحد آمریکا و ایجاد تنش در منطقه مناسب نمی داند . زیرا :

۱- اگر بایدن در انتخابات پیروز شود و اگر ایران خود را مها ر نکند , دولت جدید آمریکا از بازگشت به توافق هسته ای منصرف خواهد شد .

۲- اگر ایران به اسراییل یورش ببرد , زمینه برای عده ای از مردم آمریکا مهیا میشود که تشویق شوند و به ترامپ رای دهند و این خلاف خواسته ایران است .