سیاست «نرمش» به پایان رسیده است

بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه که گفت مذاکره با آمریکا ممنوع است، دستورالعملی از معاونت عقیدتی سیاسی سازمان بسیج به پایگاه‌های مقاومت و بسیج ادارات مبنی بر تبیین نرمش قهرمانانه و به پایان رسیدن این سیاست ابلاغ‌شده است.

به گزارش نگام بنا به اخبار رسیده بعد از سخنرانی رهبر ایران مبنی بر اینکه مذاکره با امریکا ممنوع است دستورالعمل‌هایی به بسیج ادارات و حوزه‌های مقاومت بسیج ارسال‌شده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی تاکنون نرمش نشان داده و اکنون زمان این نرمش به پایان رسیده است و هنگام نشان دادن روحیه قهرمانانه ایران فرا رسیده است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل ذکرشده که نرمش قهرمانانه مقطعی و برای زمان مذاکرات هسته‌ای بود و اکنون‌که این مذاکرات به نتیجه رسیده، وقت آن است که سیاست کشور به مسیر پیشین برگشته و خط مشی تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.