سیرنزولی قیمت دلار و سیر صعودی اجناس و کالاها

محمد ارسلانی

مسئولان کشور در چند دهه گذشته همه مشکلات اقتصادی کشور را
اعم از فقر و گرانی و تورم و هر گونه از مشکلات اقتصادی
به گردن تحریم های امریکا و سازمان ملل انداخته اند
با انجام مذاکرات متعدد بین ایران و قدرت های جهانی
همواره از بهبود شرایط مردم پس از برداشتن تحریم سخن گفته اند
اما از یک نکته مهم غافل مانده اند
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی
باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت دلار
و افزایش قیمت اجناس و خدمات و کالاهای اساسی در ایران شده است
اما با کاهش قیمت دلار در دوره های مختلف در کشور
قیمت کالاها و اجناس در کشور هرگز دچار کاهش نشده است
و افزایش قیمت کالا و اجناس با افت قیمت دلار هم سیر صعودی داشته است
این نکته می تواند یکی از دلایل روشن و واضح
مبنی بر وجود مافیاهای گسترده اقتصادی در کشور باشد
مافیاهایی که زندگی مردم را به گروگان گرفته اند
و فقط به افزایش دارایی و ثروت خود و فقیرتر شدن بیشتر مردم می اندیشند
چرا که مردم تا زمانی که دغدغه نان داشته باشند
به آزادی و برابری و دموکراسی فکر نمی کنند