سیروان قربانی از فعالان کرد بازداشت شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام سیروان قربانی از فعالان کرد بازداشت شد

 

سیروان قربانی عضو شورای مرکزی حزب وحدت ملی شاخە کردستان در کامیاران بازداشت شد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سە شنبە ۲۳ بهمن، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بە منزل سیروان قربانی، حمله کرده و اقدام بە بازداشت او کردەاند.

بر اساس این گزارش،‌« نیروهای ادارە اطلاعات همچنین اقدام بە ضبط وسایل شخصی سیروان کردە و موبایل خواهر او  را بە نام سمیرا، کە او نیز عضو کمیتە زنان شاخە کردستان این حزب است ضبط و از او خواستەاند کە در روزهای آینده  خود را بە ادارە اطلاعات معرفی نمایند.»