سیزده پیمان سیزده بدر! / آهای مردم! به طبیعت هجوم مبرید!

آهای مردم! به طبیعت هجوم مبرید!

✍️حسین ثنایی نژاد

آهای مردم به طبیعت بروید و تفرج کنید و ۱۲ را و ۱۳ را و هر وقت که دلتان خواست خانواده را بر خودروتان سوار کنید و با یک نیش گاز خودتان را به قلب طبیعت برسانید و تفرج کنید! نوش جانتان و گواری وجودتان!

اما مردم! آهای مردم! شما به طبیعت می روید برای تفرج! نه برای هجوم! نه برای تخریب! و نه برای جنگ با طبیعت!

آهای مردم! آنچه من امروز در گوشه و کنار دیدم تفرج نبود که حمله ای همه جانبه به آب و خاک و درختان و مزارع بود!

آهای مردم! آن شکوفه ها که به زیبایی در باغ ها بر روی شاخه ها شکفته اند هر کدام یک میوه اند، برای بوییدن و عکس گرفتن آنها را نچینید! آن شاخه ای که شکسته ای و به دست فرزند خردسالت داده ای چند کیلو میوه است که تا لحظاتی بعد در زیر پای عابران له می شود!

آهای مردم! لطفا وارد آن مزرعه سرسبز نشوید! آنچه می بینید محصول یک سال زحمت کشی زارعیست که چشم به آن دوخته تا محصول خویش بردارد و به بازار آورد برای من و شما! آنها را زیر پایتان لگد کوب مکنید!

آهای مردم! آن صدای بلندگوی ماشینتان تا در درجه آخرش زیاد مکنید؛ آن راسو و آن خرگوش و آن پرنده زیبا از صدای موسیقی بلند شما می هراسد و از خانه و لانه لش فراری می شود و آواره و سرگردان بیایان!

آهای مردم! به آن خاک، به آن سبزه های سر سبز و به آن بوته های وحشی نگاه کنید! چه تمیز و زیبا در آفتاب می درخشند! لطفا زباله هایتان را اینجا و آنجا روی این همه زیبایی رها مسازید.

آهای مردم! “آب را گل نکنید” و بجز برای مصرف شخصی دست به آب مزنید و آن را آلوده مکنید و مسیرش را تغییر مدهید! این آب تمام سرمایه کشاورزان است تا برای من و شما غدا و میوه تهیه کنند!

آهای مردم برای پختن غذا آتش روشن کنید ولی آتش به پا مکنید! این طبعیت در برابر آتش بی دفاع است. آن جنگل و آن درختان پای فرار از شعله های آتشی که شما برجانشان می افکنید ندارند، می سوزند و دودش به چشم همه ما می رود! لطفا مراقب باشید حتما در جاهای ایمن آتش روشن کنید.

آهای مردم، به طبیعت بروید ولی به طبیعت هجوم میرید!

سیزده پیمان سیزده بدر!

✍️محمد درویش

۱ _ پیمان می بندیم به نحوی رانندگی کنیم که منجر به مرگ هیچ جانداری نشود (بیشینه سرعت در هنگام عبور از جاده های همجوار با مناطق حفاظت شده ۴۰ کیلومتر در ساعت است)؛

۲ _ پیمان می بندیم به جای افروختن آتش با چوب یا خرید ذغال، از کپسولهای سفری گازی کوچک استفاده کنیم؛

۳ _ پیمان می بندیم جز ردپا چیزی در طبیعت باقی ننهیم؛

۴ _ پیمان می بندیم از هر نوع آلودگی صوتی، مواد منفجره و ترقه پرهیز کنیم، زیرا گوش حیوانات چندین برابر گوش انسان به صدا واکنش نشان می دهد؛

۵ _ پیمان می بندیم هرگز با خودرو از فاصله صدمتری به محیطهای ساحلی و تالابی نزدیکتر نمی شویم.

۶ _ پیمان می بندیم از همیشه صبورتر، پذیراتر و بخشنده تر بوده و هرگز شروع کننده هیچ نزاعی در طبیعت نخواهیم بود.

۷ _ پیمان می بندیم از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی استفاده نکرده و مروج چالش بی زباله باشیم.

۸ _ پیمان می بندیم سبزه های هفت سین را در خیابانها و طبیعت رها نکرده، آنها را با راهنمایی سمنها به شهرداری ها، واحدهای دامداری و پرورش اسب یا مدارس طبیعت تحویل دهیم تا یا کمپوست شود و یا خوراک دام و حیوانات موجود در مدارس طبیعت.

۹ _ پیمان می بندیم ماهی های سرخ هفت سین را فقط در استخرها و حوضچه های بسته رها کرده و آنها را وارد رودخانه ها نکنیم.

۱۰ _ پیمان می بندیم اگر زباله ای را در طبیعت رهاشده دیدیم یا اگر آتش نیمه خاموشی را یافتیم، نگوییم به ما مربوط نیست!

۱۱ _ پیمان می بندیم نه فقط ته سیگار در طبیعت رها نمی کنیم، بلکه ته سیگارهای رهاشده را هم جمع آوری می کنیم.

۱۲ _ پیمان می بندیم شماره خودروهایی که سرنشینان آنها دور از چشم پلیس زباله از شیشه اتومبیل شان به بیرون پرتاب می کنند را یادداشت کرده و به نزدیکترین مامور پلیس گزارش دهیم (جریمه پرتاب زباله از خودرو، ۳۵ هزارتومان است).

۱۳ _ و سرانجام پیمان می بندیم هیچ گیاه وحشی را نکنده و از طبیعت جدا نسازیم، خودرو خود را در کنار رودخانه ها و تالابها نشوییم، در مصرف آب صرفه جویی کرده و مواد شوینده را در محیطهای آبی و طبیعت رها نسازیم.