سیستان و بلوچستان از بی آبی در رنج است

 

 

سهراب سهیلی 

 

استان سیستان و بلوچستان که اکثریت جمعیتش سنی هستند،

علیرغم پتانسیل های فراوان از مشکلات متعددی رنج می برد.

بنادر چابهار و کنارک می توانند گذشته از مقصد گردشگری،

منابع درامدزایی برای استان باشند‌.

اما مسئولین به این دو بندر آنطور که باید توجهی ندارد

و در نتیجه ساکنین آن فقیر هستند.

واگذاری دریای عمان به چینی ها،

ماهیگیری که ممر درآمد ساکنین بندر کنارک هست، را دشوار کرده است.

آب شرب از دیگر مشکلات اصلی استان هست.

بسیاری از مناطق روستا نشین آب قابل آشامیدن ندارند،

آبی که آنها مصرف می کنند بسیار خطرناک است.

همین چند وقت چند نفر در استان به علت نوشیدن آب تصفیه نشده مسموم شدند.

و تعدادی نیز در رودخانه ای در استان غرق شدند.

این ها تنها بخشی از مشکلات استان سیستان و بلوچستان هستند،

تبعیض های نژادی و عقیدتی که حد و اندازه ندارد.

سیستان و بلوچستان مانند افغانستان که وارث جنگ و ویرانی است،

وارث فقر و بیچارگی است ‌‌

و معلوم نیست کی این استان روی خوش آسایش را می بیند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما